danjord_logo

Hvem er vi?

Dan Jord A/S er anlægsentreprenør i bred forstand. Vores aktiviteter dækker alle former for anlægsarbejder i og på jorden

dsc_4110
Kunderne har ordet

"Vi oplever et behageligt, og løsningsorientret samarbejdsklima med Dan Jords repræsentanter på alle niveauer.

Medarbejderne indgår gnidningsløst i samarbejder med repræsentanter fra øvrige entreprenører på sagen, og udviser stor fleksibilitet for at få tingene til at glide."

KARL S. IVERSEN, RÅDGIVERGRUPPEN DNU

Vi tilbyder

Vores komptenceområder omfatter bl.a.:

Jord og kloak
Fjernvarme, vand og kabler
Anlægsgartner - nyanlæg, renovering og grøn pleje
Brolægger
Anlæg og renovering af idrætsanlæg
Etablering af nedgravede affaldscontainere
Vintertjeneste

Vores erklærede mål er, at vi vil være kendt som en professionel og pålidelig samarbejdspartner. Vi ønsker, at vores kunder opfatter os som engagerede, omhyggelige, fleksible og omkostningsbevidste – derfor leverer vi kvalitetsarbejde til tiden og til den rigtige pris.

Medarbejdere

Vores medarbejdere er vores største aktiv

Uden erfarne og kompetente medarbejdere var vi ikke der, hvor vi er i dag. Mange af vores medarbejdere har lang anciennitet, hvilket vi ser som udtryk for, at Dan Jord er en god og sikker arbejdsplads

dsc_15091

Samlet set beskæftiger Dan Jord ca. 200-250 medarbejdere, afhængig af årstiden.

Hovedparten af vores medarbejdere er timelønnede inden for fagområderne jord, kloak, anlægsgartner og brolægger. Omkring 40 medarbejdere er funktionæransatte ingeniører, bygningskonstruktører, jordbrugsteknologer mv.

Dan Jord har eget jordlaboratorium og egen landmåler. Vi kan derfor selv udføre langt de fleste opgaver, som indgår i en anlægsentreprise. Vores høje grad af egenproduktion betyder, at vi kan tilbyde vores kunder stor fleksibilitet og en høj grad af sikkerhed for, at jeres projekt er færdigt til tiden.

img_0514-www

100% ejet af Per Aarsleff Holding A/S

Siden 1993 har Dan Jord A/S været et selvstændigt datterselskab i Aarsleff-koncernen, som er Danmarks største entreprenørkoncern.