danjord_logo

Fjernvarme, vand og kabler

Forsyningsledninger

Nyanlæg, renovering, vedligehold og udbedring af akutte brud. Hos Dan Jord har vi kompetencerne og den organisatoriske bredde til at udføre alle typer forsyningsledningsarbejder i en høj kvalitet.

Du skal vælge Dan Jord som samarbejdspartner, fordi du får:

En komplet løsning

Ud over den praktiske gennemførelse af arbejdet, varetager vi også gerne alle administrative følgeopgaver såsom indhentning af gravetilladelser, rådighedstilladelser, jordflytningstilladelser og øvrige myndighedstilladelser, udarbejdelse af afmærknings- og skilteplaner inkl. godkendelse hos relevante myndigheder, indhentning af LER-oplysninger, indgåelse af lodsejeraftaler mv. Dermed får du mere tid til at varetage dine kerneopgaver.

En høj grad af egenproduktion

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har kompetencerne til selv at kunne varetage alle faser i et projekt – fra opstilling af afspærring til retablering af belægninger. Vi udfører derfor vores opgaver både hurtigt og effektivt, hvilket både kommer din tidsplan og din projektøkonomi til gode. Og i tilfælde af behov for specialistkompetencer inden for eksempelvis omlægning af kloakledninger eller beskyttelse af bevaringsværdige træer er vores entreprenør-, anlægsgartner- og brolæggerkollegaer kun et telefonopkald væk.

Løbende forventningsafstemning

Vi vil have tilfredse kunder. Derfor bruger vi gerne tid på at sikre, at du som kunde og vi som entreprenør har en fælles forståelse af projektets økonomi, tidsplan, risici, udførelseskrav mv. Vi laver løbende økonomiopfølgning på alle projekter, så du ikke bliver overrasket af ubehagelige efterregninger, når projektet er slut. På større projekter inviterer vi dig desuden til en fælles slutevaluering, når projektet er afleveret – så vi kan lære af dine oplevelser og levere en endnu bedre ydelse næste gang.

Kontakt

Få et uforpligtende tilbud

Jens G. Birk
Sektionsleder
Ingeniør