danjord_logo
Aarhus Kommune

Fredeliggørelse af Ryesgade

Etablering af faste pullerter og sænkbare steler ved de tre indkørsler til Ryesgade fra hhv. Ny Banegårdsgade, Rosenkrantzgade og Sønder Allé.

dsc_3751

Formålet med adgangsbegrænsningen er dels at skabe bedre forhold for fodgængere og beboere, dels at reducere risikoen for skader på belægninger og byrumsinventar ved at begrænse omfanget af kørende trafik.

I alt etablerede Dan Jord14 faste pullerter og 6 sænkbare steler med tilhørende kortlæsere.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

  • Etablering af midlertidig skiltning, afspærring og infotavler
  • Opbrydning af eksisterende belægninger
  • Etablering af betonkasser og afvanding for steler
  • Etablering af tomrørssystemer og kortlæsere for steler inkl. strømforsyning
  • Retablering af belægninger inkl. nødvendige tilpasninger omkring pullerter og steler
  • Tilpasning og omforandring af eksisterende skiltning.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Lighthouse United

Landskabsartkitekt

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør