danjord_logo
Brabrand Boligforening

Gellerupparken

Plantning og pleje af ca. 160 træer langs Gudrunsvej 1-42, Inger Christensens Gade og Karen Blixens Boulevard.

img_0791-www

Dan Jord har som hovedentreprenør udført anlægsarbejderne i forbindelse med gennemførelsen af 1. etape af de nye vejanlæg i Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand som led i realiseringen af helhedsplanen for området.

Den nye infrastruktur skal øge mulighederne for gennemkørsel i området således, at borgerne nemt og trygt kan komme fra ét kvarter til et andet. Derudover skal de nye vejanlæg sikre en bedre forbindelse til resten af byen, hvorved området åbnes op og dermed gøres mere attraktivt og trygt. Dan Jords arbejde omfattede i hovedtræk følgende: Rydning af beplantning og belægninger, jord-, kloak- og ledningsarbejder, etablering af nye belægninger og p-pladser samt landskabsarbejder, herunder plantning og opbinding af ca. 160 træer langs Gudrunsvej 1-42, Inger Christensens Gade og Karen Blixens Boulevard.

Efter plantning varetog Dan Jord plejen af træerne frem til aflevering. Derudover omfatter kontrakten etableringspleje i fem år fra afleveringsdatoen.

Træplejen frem til aflevering omfattede vanding i vandingsposer efter behov, afklipning af eventuelle døde og knækkede grene samt kontrol af træernes generelle sundhedsmæssige tilstand.

Tilsvarende omfatter plejen i etableringsperioden følgende ydelser:

  • Opbygningsbeskæring

  • Jordbundsanalyse

  • Vanding ved fyldning af vandingsposer 15 gange pr. år med ca. to ugers mellemrum i perioden april–september, desuden efter behov

  • Gødskning på baggrund af jordbundsanalyse

  • Ukrudtsbekæmpelse otte gange pr. år

  • Kontrol mv. af opbinding. Opbindingen løsnes løbende, så den ikke kommer til at stramme om stammen

  • Nedskæring og fjernelse af opbindingspæle, når rødderne er vokset fast. Udføres samtidig med kronebeskæring

  • Efterplantning.

Bygherre

Brabrand Boligforening

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 – 2016 samt etableringspleje frem til 2021

Kompetencer
Bygherre

Brabrand Boligforening

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 – 2016 samt etableringspleje frem til 2021

Kompetencer