danjord_logo
Silkeborg Kommune

GL. SILKEBORG STADION

Etablering af to 11v11 kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund på Stadion Allé i Silkeborg

 
silkeborg-1009

Etablering af to 11v11 kunstgræsbaner på den gamle stadiongrund på Stadion Allé i Silkeborg. Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

 • Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg

 • Afrømning af ca. 630 m³ muld på en del af baneanlægget

 • Afretning af råjordsplanum, i alt ca. 17.940 m²

 • Etablering af ca. 580 m dræledninger og -brønde samt ca. 200m trug langs nyt beplantningsbæltet

 • Etablering af ca. 16.650 m² vandtæt membran inkl. geotekstil (fungerer som forsinkelsesbassin)

 • Udlægning af 1.566 m² geonet over drænrender

 • Indbygning af ca. 2.000 m³ drænstabil

 • Etablering af ca. 16.650 m² kunstgræsbelægning med stød-absorberende underlag (E-layer)

 • Opstregning til 1 stk. 11 mandsbane, 2 stk. 8 mands baner og 4stk. 5 mands baner på hver kunstgræsbane

 • Montering af aftagelige hjørneflag

 • Sætning af 522 lbm plænekantsten i beton

 • Asfaltering af ca. 1.200 m² servicevej

 • Etablering af ca. 540 m støjvæg i varierende højde fra 2–3,5 m

 • Plantning af efeu på støjvæggens yderste side mod nord og øst

 • Etablering af panelhegn

 • Udlægning af muld på et ca. 2.660 m² areal

 • Etablering af 4 meter bredt plantebælte med vinteregetræervest og sød for kunstgræsbanerne, i alt 250 m

 • Græssåning på et 1.700 m² stort areal

 • To års vedligehold af beplantningen på støjvæggen.

Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør