danjord_logo
Norddjurs Kommune

Den attraktive midtby

Renovering af Grenå midtby, Etape 1

20180323_090631-www

Renovering af Grenaa midtby som led i realiseringen af helhedsplanen ”Den attraktive midtby”. Etape 1 omfattede fornyelse af pladsen mellem Rådhuset, Djurslands Bank og Arresten med ca. 3.200 m² ny belægning, plantning af 18 nye træer og montage af nyt byrumsinventar. Derudover udførte Dan Jord diverse ledningsarbejder i forbindelse med etableringen af en ny vandkunst på pladsen.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og –mængder:

 • Levering og lægning af ca. 2.250 m² teglklinker med grusfuger

 • Levering og sætning af ca. 450 m² teglklinker i beton inkl. vandtætte fuger og indbygning af springvandselementer

 • Sætning af ca. 500 m² brosten og chausséstensfelter

 • Levering og etablering af 35 lbm granittrapper

 • Levering og sætning af 70 lbm granitkantsten (nordisk granit)

 • Levering og sætning af ca. 200 lbm stålkanter

 • Omlægning af kloak og udskiftning af fedtudskiller, herunder sløjfning af eksisterende ledninger

 • Etablering af forsyning til springvand

 • Bundopbygninger for alle ovenstående arealer

 • Etablering af 100 lbm fiberledninger for ledningsejere

 • Plantning af 18 nye træer samt genplantning af 9 eksisterende træer inkl. supplering af rodvenligt bærelag for eksisterende træer

 • Levering og etablering af 17 lamper inkl. forsyning og el-udtag

 • Levering og installation af byrumsmøbler/-inventar.

Bygherre

Norddjurs Kommune

Landskabsarkitekt

Schønherr A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetencer
Bygherre

Norddjurs Kommune

Landskabsarkitekt

Schønherr A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetencer