danjord_logo
Gentofte Kommune

GVI KUNSTGRÆSBANE

Etablering af ny 11-mands kunstgræsbane

 
img_7827

Etablering af ny 11 mands kunstgræsbane på GVIs baneanlæg i Gentofte Kommune.

Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning

 • Afrømning og bortkørsel af ca. 6.100 tons muld

 • Afretning af råjordsplanum

 • Etablering af dræn og afvanding

 • Udlægning af ca. 1.200 m³ bundsikring

 • Udlægning af ca. 8.200 m² vandtæt membran og geotekstil

 • Udlægning af ca. 3.400 m³ skærvelag samt ca. 1.250 m³ bærelag

 • Udførelse af nedsivningstest på færdig grusflade

 • Etablering af ca. 8.200 m² kunstgræsbelægning

 • Etablering af ca. 300 m² fliser omkring banen og ca. 800 m² belægningssten ved porte mv.

 • Sætning af ca. 400 lbm kantsten i beton

 • Montage af ca. 350 m panelhegn med håndliste       

 • Etablering af 250 lux lysanlæg med fundamenter.

Bygherre

Gentofte kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Gentofte kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør