danjord_logo

Randers Kommune

Havnegadekrydset, Randers

Flytning af eksisterende kryds mellem Handegade / Kulholmsvej mod nord samt etablering af ny signalreguleret krydsning for lette trafikanter ved eksisterende kryds.

Flytningen af eksisterende kryds mellem Havnegade/Kulholmsvej mod nord samt etablering af ny signalreguleret krydsning for lette trafikanter ved eksisterende kryds.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Trafikhåndtering med trafikværn mm.
 • Opbrydning og bortskaffelse af asfalt ca. 1.000 ton
 • Asfaltskæring ca. 1.000 meter
 • Opbrydning af Brosten ca. 750 m²
 • Opbrydning af kantsten ca. 850 meter hvoraf ca. 350 meter genbruges
 • Opbrydning af betonbelægninger ca. 400 m²
 • Afgravning og bortskaffelse af overskudsjord ca. 1.500 m³
 • Nedlæggelse af eks. brønde ca. 25 stk.
 • Etablering af afvandingsledning ca. 250 meter
 • Etablering af dræn ca. 170 meter
 • Etablering af nye nedløbsbrønde ca. 30 stk.
 • Etablering af Kabelrør ca. 300 meter
 • Underboring under Havnegade 8 stk.
 • Etablering af kabelbrønde 18 stk.
 • Opsætning af signalmaster 18 stk.
 • Levering og indbygning af bundsikring ca. 850 m³
 • Levering og indbygning af stabilgrus ca. 3.250 m²
 • Sætning af granit/beton kantsten ca. 1.200 meter
 • Lægning af fortovsfliser med taktilfelter ca. 450 m²
 • Lægning af granitfliser ca. 250 m²
 • Udlægning af GAB asfaltbærelag ca. 2.800 m²
 • Udlægning af AB bindelag ca. 2.000 m²
 • Planfræsning for slidlag, ca. 3.000 m²
 • Udlægning af PA slidlag ca. 500 m²
 • Udlægning af SMA slidlag ca. 4.800 m²
 • Udlægning af OB belægning ca. 500 m²
 • Nedtagning af skilte portaler 2 stk.
 • Etablering af G15 tavle 1 stk.
 • Etablering af div. Skilte ca. 25 stk.
 • Etablering af Thermo plast symboler ca. 65 stk.
 • Etablering af Thermo plast op stribning div breder ca. 1.600 meter
 • Etablering af spærreflader mm. ca. 950 m²
Bygherre

Randers Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juli 2022 – Februar 2023

Kompetencer