danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

Havvandsledning, Aarhus Ø

Etablering af havvandsledning fra bassin 5 på Aarhus Ø frem tl det kommende energianlæg på Hjortholmsvej

havvandsledning-www

Etablering af havvandsledning (plastledning) fra bassin 5 på Aarhus Ø frem til det nye energianlæg på Hjortholmsvej.

Da projektets gennemførelse skulle koordineres med de øvrige igangværende arbejder på Aarhus Ø, var etableringen af havvandsledningen opdelt i flere etaper, som blev udført i løbet af 2016 og 2017.

Entreprisen omfattede jord-, lednings-, spuns- og betonarbejde med følgende omtrentlige hovedmængder:

  • Fjernelse af ca. 500 m² eksisterende belægninger

  • Fjernelse af ca. 100 m³ rammeforhindringer

  • Levering og etablering af ca. 295 lbm havvandsledning

  • Omlægning af eksisterende ledninger

  • Levering og montering af ca. 294 lbm trykluftledning

  • Levering og montering af ca. 600 lbm tomrør samt ca. 500 lbm vacuumrør

  • Etablering af tre rensebrønde, to udluftningsbrønde og en kabeltræksbrønd

  • Retablering af ca. 300 m² belægninger.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2017

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2017

Kompetencer