danjord_logo

Vil du vide mere om, hvem vi er?

Historien om os

Dan Jord A/S blev stiftet i 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne fra det aarhusianske entreprenørfirma JAT A/S. Vi har derfor 35 års erfaring med udførelse af mange forskellige typer anlægs- og entreprenørarbejder

img_20171208_110426-ver-2
img_20171208_105719-ver-2

1980’erne var vores væsentligste beskæftigelse fjernvarmearbejder – et forretningsområde, som stadig udgør en vigtig del af vores virksomhed. Vi udførte således anlægsarbejdet på ikke mindre end 42 km af transmissionsnettet under det daværende Varmeplan Århus.

I 1990’erne stod vi for 90 % af anlægsarbejderne i forbindelse med Vandmiljøplan Århus. Mange af arbejderne var kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, da de nye renseanlæg typisk blev etableret i lave vandlidende områder.

 

I forbindelse med etableringen af renseanlæggene opstod der et behov for kompetencer inden for anlægsgartner- og brolæggerarbejder. Vi oprettede derfor vores egen anlægsgartner- og brolæggerafdeling. Dette åbnede nye forretningsmuligheder inden for bl.a. fornyelse og forskønnelse af byrum samt anlæg og renovering af idrætsanlæg.

I 1999 anlagde vi vores første Superligabane: En naturgræsbane inkl. varme- og vandingsanlæg på Århus Idrætspark. Sidenhen har vi været med på banen i hele Danmark, når der skal anlægges nye baner til brug for såvel elite- som breddeidræt. I 2005 anlagde vi vores første 3. generations kunstgræsbane, og i 2017 etablerede vi vores første hybridgræsbane.

Det er vores ønske at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling gennem vores anlægsaktiviteter. I 2010 bevægede vi os derfor ind på et nyt forretningsområde: Grønne tage. Sidenhen har vi etableret grønne tage på flere markante bygninger i Aarhus-området, heriblandt Musikhuset Århus, Bestsellers domicil på Aarhus Ø og Moesgaard Museum.

I de seneste år har vi – ud over at varetage vores mange selvstændige projekter – bidraget med både vores projektledelses- og faglige kompetencer på en række ”One Company”-projekter, som vi har udført sammen med vores søsterselskaber i Aarsleff-koncernen. Projekterne har bl.a. omfattet en række større fjernvarmeentrepriser i regi af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S samt anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af 1. etape af Aarhus Letbane.