danjord_logo
Holme-Lundshøj Fjernvarme

Holmegårdsvej, Højbjerg

Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger

dsc_3693

Renovering af eksisterende fjernvarmeledninger på Holmegårdsvej i Højbjerg ved Aarhus. Renoveringen omfattede både hoved- og stikledninger.

Entreprisen omfattede levering af fastrørssystem, gravearbejder, bortskaffelse af eksisterende rør og betonkanaler samt rør- og smedearbejder, herunder hovedledning i dobbeltrør af stål, serie II, og stikledninger i alupex.

Entreprisen omfattede endvidere etablering og vedligeholdelse af trafikregulerende foranstaltninger samt retablering af berørte arealer.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Renovering af ca. 390 m hoved- og stikledninger i asfaltarealer
  • Renovering af ca. 75 stikledninger i fortovsarealer
  • Renovering af ca. 135 m stikledninger i ubefæstede arealer
  • Etablering af 21 stk. stikafgreninger i asfalt ved hovedledning
  • Etablering af 9 husindføringer gennem kælder inkl. boring og retablering
  • Etablering af 4 husindføringer ved skråboring inkl. retablering
  • Optagning og bortskaffelse af ca. 500 m eksisterende prærør
  • Optagning og bortskaffelse af gamle betonkanaler og betonfastspændinger, i alt ca. 50 tons
  • Etablering af et omløbs- eller alarmskab inkl. nedgravning af trækrør til alarmkabler.

Entreprisen blev udført af Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Bygherre

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
Bygherre

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer