danjord_logo
Støtteforeningen for Hornbæk Kunstgræsbane

KUNSTGRÆSBANE HORNBÆK

Etablering af en ny 11v11 kunstgræsbane med tilhørende træningsareal i kunstgræs bestående af to stk. 5-mandsbaner.

 
nov_19_første_rulle

Etablering af en ny 11v11 kunstgræsbane med tilhørende træningsareal i kunstgræs bestående af to stk. 5-mandsbaner. Banen er beliggende ved Randers Firmasport i Hornbæk.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

 • Rydning af eksisterende naturgræsbane og beplantning
 • Afrømning af ca. 4.000 m³ muld
 • Etablering af jordvolde med i alt ca. 3.000 m³ muld
 • Regulering og komprimering af ca. 12.000 m² råjordsflade
 • Udlægning af ca. 2.300 lbm dræn
 • Etablering af hovedledning til offentlig regnvandsbrønd inkl. tilslutning
 • Opbygning af bane med ca. 3.600 m3 bundsikring og ca. 1.900 m³
 • stabilgrus kv. II
 • Udførelse af nedsivningstest på færdig grusflade
 • Udlægning af ca. 12.000 m² kunstgræstæppe
 • Etablering af ca. 175 lbm trug
 • Sætning af ca. 475 lbm kantsten af beton omkring banen
 • Etablering af ca. 100 lbm 4 m højt panelhegn samt ca. 400 lbm 1,1 m højt tilskuerhegn inkl. låge/spillerindgang og port
 • Genopsætning af eksisterende udskiftningsbokse
 • Græssåning på jordvolde
 • Retablering af ca. 1.700 m² omkringliggende markarealer.
Bygherre

Støtteforeningen for Hornbæk Kunstgræsbane

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Støtteforeningen for Hornbæk Kunstgræsbane

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør