danjord_logo
Hover IF

KUNSTGRÆSBANE

Udførelse af jordarbejde, etablering af afvanding samt bundopbygning for ny 11-mands og 5-mands kunstgræsbane på Hover Stadion.

20210910_092759-ver-3

Udførelse af jordarbejde, etablering af afvanding samt bundopbygning for ny 11-mands og 5-mands kunstgræsbane på Hover Stadion. Det samlede baneareal udgør ca. 9.500 m².

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Afrømning af 30 cm muld og græstørv til vold omkring banen
  • Regulering af råjord til baneprofil
  • Etablering af drænrender og afvandingsledning langs banen inkl. tilslutning af udløb til eksisterende dræn
  • Baneopbygning med 15 cm bundsikring og 10 cm stabilt grus
  • Finafretning af banen med 1-2 cm stenmel
  • Etablering af seks fundamenter til lysmaster og to fundamenter for 10 m master
  • Gravearbejde for kabler inkl. kabelhåndtering
  • Udgravning og etablering af bund for mållomme, indgangsparti og spillerbokse.

 

Bygherre

Hover IF

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2021

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Lighthouse United

Landskabsartkitekt

Schønherr A/S

Entrepriseform

Totalentreprise. Projektet udføres i ”One Company” sammen med vores søsterselskaber Per Aarsleff A/S og Wicotec Kirkebjerg A/S

Udførelsesperiode

Juli 2021 – sommer 2022

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør