danjord_logo
Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S

Hvedebakken i Hammel

Byggemodning af nyt boligområde i Vadsted ved Hammel

hvedebakken-2

Byggemodningen omfattede etablering af vejanlæg og kloakanlæg samt jordarbejde, vejafvandingsarbejde, etablering af hovedledninger for hhv. spildevand og overfladevand, etablering af stikledninger og skelbrøde samt etablering af regnvandsbassin. Derudover udførelse af asfaltarbejde og brolægningsarbejde.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger

 • Opbrydning af 15 ton asfalt

 • Afrømning af ca. 7.850 m3 muld

 • Afgravning af ca. 6.000 m3 råjord

 • Udlægning af ca. 8.700 m3 muld

 • Genindbygning af 1.400 m3 råjord

 • Etablering af vejafvanding inkl. ca. 1.500 m dræn

 • Etablering af hovedledninger – ca. 1.200 lbm for spildevand og ca. 1.000 lbm for regnvand.

 • Etablering af ca. 400 lbm stikledninger

 • Sætning af ca. 100 skelbrønde

 • Udlægning af ca. 3.600 m3 bundsikring og ca. 9.400 m2 SG

 • Udlægning af ca. 16.800 m2 asfalt

 • Etablering af 390 m2 vejbump og ca. 175 lbm asfaltramper

 • Sætning af ca. 2.700 lbm kantsten

 • Såning af ca. 8.125 m2 græs.

Bygherre

Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetence
Bygherre

Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetence