danjord_logo
Viborg Kommune

HYBRIDBANE PÅ VIBORG STADION

Omlægning af den eksisterende naturgræsbane på Viborg Stadion til hybridgræs. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.300 m².

 
img_1414

Omlægning af den eksisterende naturgræsbane på Viborg Stadion til hybridgræs. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.300 m².

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Afhøvling og bortkørsel af græstørv
  • Bortkørsel af ca. 800 m³ vækstjord
  • Genopbygning af sandlag mellem varmeslanger og under vækstlag
  • Forbedring af toppen af vækstlaget ved udlægning af ca. 300 tons vækstlagssand
  • Koordinering med udførelse af nyt vandingsanlæg (udført i særskilt entreprise)
  • Finplanering af det samlede baneareal
  • Græssåning og gødskning samt efterfølgende etableringspleje
  • Isyning af hybridgræsløsning
  • Sætning af ca. 30 lbm gummikantsten
  • Udrulning af ca. 100 m² kunstgræs inkl. infill.

 

 

Bygherre

Viborg Kommune

RÅDGIVER

SlothMøller A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2021

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Viborg Kommune

RÅDGIVER

SlothMøller A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2021

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør