danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

Katrinebjergvej, Aarhus

Renovering og opdimensionering af fjernvarmeledninger på Katrinebjergvej i det nordlige Aarhus.

dsc_3990-2

Entreprisen omfatter jord-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 800 m lang strækning. Arbejdet udføres primært i nyt tracé, idet en mindre del af hovedledningen dog placeres i eksisterende tracé.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Afrømning og genudlægning af ca. 300 m² muld
 • Opbrydning af ca. 2.200 m² asfalt
 • Optagning og retablering af ca. 125 m² belægningssten
 • Optagning og gensætning af ca. 300 lbm kantsten
 • Fjernelse af tre mindre fastspændinger
 • Grave- og rørarbejder i forbindelse med etablering af ca. 800 m hovedledning i serie 3 enkeltrør med varierende dimensioner fra ø219,1/400 til ø323,9/560 mm
 • Etablering af 24 afgreninger til stikledninger i varierende dimensioner fra ø33,7/125 til ø323,9/560 mm
 • Etablering af ca. 250 lbm stikledninger med fleksible rør
 • Etablering af ca. 150 lbm stikledninger med stålrør
 • Indføring af 14 stik i huse inkl. tilslutning til eksisterendestikledninger og interne anlæg
 • Udlægning af ca. 1.950 m² asfalt
 • Etablering af fem vejafvandingsbrønde,
 • Etablering af et alarmskab og fem præventilbrønde
 • Opgravning og retablering af ”styreskab” til elektrisk aktuator.
Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – Oktober 2021

Kompetencer
Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – Oktober 2021

Kompetencer