danjord_logo
Aarhus Kommune

Hastighedsdæmpning på Katrinebjergvej

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget.

dsc_4105

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning
 • Opbrydning af eksisterende belægninger, herunder ca. 950 m² asfalt og ca. 450 m kantsten
 • Diverse mindre jordarbejder
 • Etablering af ny afvanding, herunder flytning af 15 eksisterende nedløbsbrønde og etablering af 16 nye nedløbsbrønde inkl. tilhørende stikledninger
 • Levering og indbygning af bundsikringsgrus og ca. 400 m² SG
 • Udlægning af ca. 1.000 m² asfalt
 • Etablering af 16 trapezformede asfaltbump
 • Sætning af ca. 700 lbm kantsten
 • Lægning af ca. 300 m² fortovsfliser og ca. 50 m² taktilfliser
 • Flytning af belysningsmast
 • Etablering af ny kørebaneafmærkning og nye færdselstavler
 • Etablering af to plantehuller med rodspærre og allétræsmuld samt plantning af træer inkl. fastgørelse og vandingssystem
 • Såning af ca. 450 m² græs.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober – December 2020

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober – December 2020

Kompetence