danjord_logo
Silkeborg Varme

Kejlstrupvej til Nørretorv mv., Silkeborg

Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg

foto-4-banestien

Opdimensionering af fjernvarmehovedledning på to strækninger i det centrale Silkeborg: Fra varmecentralen på Kejlstrupvej til Nørretorv og fra Chr. 8. Vej via Åhavevej og den gamle banesti til Østergade.

Opdimensioneringen udføres med henblik på optimering af den overordnede fjernvarmeforsyning i Silkeborg midtby.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
  • Rydning af beplantning
  • Opbrydning af eksisterende belægninger
  • Grave- og rørarbejder for etablering af ca. 1.050 m DN350/560 rør. Heraf udføres hovedparten i asfaltarealer og på banestien
  • Etablering af 16 svejse- og muffehuller
  • Etablering af midlertidig indkørsel til Søtorvet
  • Etablering af tre alarmskabe og fire ventilbrønd
  • Retablering af berørte arealer.
Bygherre

Silkeborg Varme

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – September 2021

Kompetencer
Bygherre

Silkeborg Varme

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – September 2021

Kompetencer