Hinnerup
Vi har alle kompetencer under et tag

Byggemodning

Nyt boligområde, nyt erhvervsområde eller nyt domicil? Uanset hvilket byggeprojekt, du har i støbeskeen, starter det altid med en gravemaskine. For inden håndværkerne kan komme i gang, er der behov for byggemodning af det område, der skal bebygges.

Vi har alle kompetencer under ét tag

En byggemodning omfatter ofte mange forskellige typer anlægsarbejder:
• Jordarbejde
• Kloakering
• Anlæg af forsyningsledninger
• Etablering af veje, stier og fortove
• Etablering af grønne områder.

Vores brede kompetenceflade betyder, at vi kan varetage alle de nævnte arbejder. Med Dan Jord som samarbejdspartner behøver du derfor kun én entreprenør. Vi sørger for koordinering af alle de mange delarbejder, som en byggemodning omfatter – hvilket sikrer, at din byggemodning udføres effektivt og til tiden.

Fra bar mark til centrum af Aarhus

Gennem årene har Dan Jord udført utallige byggemodninger i både land- og byområder. Uanset om din næste byggemodning skal udføres på bar mark eller i et tætbefolket midtbyområde, har vi derfor både kompetencerne og erfaringen til at udføre arbejdet i en høj kvalitet og til en fornuftig pris.

Byggemodning med et minimum af gener

Vi lægger stor vægt på, at vores byggemodninger generer omgivelserne mindst muligt. Sikkerhed, trafikafvikling, støj og støv er derfor vigtige opmærksomhedspunkter, lige fra den tidlige planlægning til byggemodningen er fuldført. Vi indgår gerne i dialog om fx arbejdstider, placering af adgangsveje og udformning af trafikregulering, så byggemodningen bliver en god oplevelse for alle berørte parter.

Læs mere om vores tilgang til projekter

Kontakt

Skal vi hjælpe dig med dit næste byggeprojekt?

Rasmus Birch Sørensen

Rasmus Birch Sørensen

Adm. direktør

Ingeniør