danjord_logo
Silkeborg Kommune

Krydsombygning

Ombygning af det stærkt trafikerede kryds Nordre Ringvej – Viborgvej i Silkeborg til et niveaufrit, signalreguleret kryds.

img_3502-1

Ombygningen sker ved, at Nordre Ringvej hæves samtidig med, at Viborgvej udvides. Derudover omfatter entreprisen etablering af nye svingbaner, stier, fortov, støttemure, støjskærme og belysning foruden nedbrydning af en eksisterende vejbro.

Dan Jords arbejder omfatter følgende hovedmængder:

 • Opbrydning af ca. 11.200 m² asfalt
 • Optagning af ca. 2.400 m² kantsten og ca. 600 m² belægningssten
 • Afrømning af ca. 3.300 m³ muldjord
 • Indbygning af ca. 21.000 m³ råjord
 • Etablering af ca. 1.700 m kloakledninger og ca. 1.000 m dræn
 • Udlægning af ca. 7.600 m³ bundsikring
 • Udlægning af ca. 21.000 m² stabilt grus
 • Udlægning af ca. 21.700 m² asfalt
 • Etablering af ca. 4.300 m kørebaneafmærkning
 • Sætning af ca. 2.700 m kantsten
 • Lægning af ca. 300 m² fliser
 • Etablering af ca. 45 m støjskærm
 • Opsætning af ca. 40 vejskilte
 • Etablering af ca. 60 belysningsmaster inkl. fundamenter, armaturer, føringsveje og tilslutning til eksisterende anlæg
 • Udlægning af ca. 6.000 m² muldjord og tilsåning med græs.
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

April 2021 – August 2022

Kompetence
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

April 2021 – August 2022

Kompetence