danjord_logo
Silkeborg Kommune

Krydsombygning i Sejs

Ombygning af krydset Borgdalsvej/Julsøvej/Tyttebærvej i Sejs ved Silkeborg.

sejs-8-a

På Julsøvej blev der etableret en ny højresvingsbane, helle samt cykelsti/fortov. Derudover blev der etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Julsøvej frem til en krydsende jernbane.

Entreprisen omfattede desuden sideudvidelse af Borgdalsvej samt forlægning af den eksisterende Tyttebærvej inkl. etablering af ny cykelsti/fortov og helle.

I forbindelse med krydsombygningen blev der samtidig foretaget en udvidelse af en eksisterende faskine i krydset, ligesom den eksisterende asfaltbelægning blev forstærket.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Håndtering af ca. 300 m³ jord og muld
  • Lægning af ca. 40 m afvandingsledninger
  • Sætning af ca. 10 stk. nedløbsbrønde
  • Udlægning af ca. 300 m³ bundsikringsgrus og ca. 950 m² SG II
  • Udlægning af ca. 2.300 m² asfalt
  • Etablering af ca. 150 m² fortovsbelægninger og ca. 20 m² chaussestensbelægninger
  • Sætning af ca. 200 m kantsten
  • Etablering af ca. 450 m kørebaneafmærkning.
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence
Bygherre

Silkeborg Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence