danjord_logo
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Låsby søpark

Omdannelse af Blochs Grund i Låsby til et parkområde med bassiner til regnvandsopsamling samt en række forskellige aktivitetsmuligheder. Området har efterfølgende skiftet navn til Låsby Søpark

låsby-søpark

Omdannelse af Blochs Grund i Låsby til et parkområde med bassiner til regnvandsopsamling samt en række forskellige aktivitetsmuligheder. Området har efterfølgende skiftet navn til Låsby Søpark.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

 • Dræning af området med sugespidsanlæg
 • Etablering af to regnvandsbassiner i et parkområde. Bassinerne er
 • udformet som små naturligt udseende søer med permanent vandspejl og har en kapacitet på op til 19.000 m³
 • Etablering af 7 aktivitetsområder med forskellige typer crossfit-redskaber til både børn og voksne, legeplads, beachvolley- bane og skatepark
 • Etablering af bytorv med opholdstrapper i træ/stål
 • Etablering af bro i træ/stål over søen
 • Etablering af en ca. 700 m lang sti med slotsgrus omkring området til at forbinde de 7 aktivitetszoner
 • Etablering af asfalteret stiforløb til skateboards og løbehjul
 • Etablering af beplantning – ca. 105 træer og ca. 7.600 buske
 • Såning af ca. 17.300 m² græs
 • Etablering af kantafgrænsning i cortenstål.

 

FOTO: Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Bygherre

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 – 2017

Kompetencer
Bygherre

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 – 2017

Kompetencer