danjord_logo
Aarhus Kommune

Ladeinfrastruktur til el-bybusser, etape 1.2 & 1.3

Omlægning af kabler og forberedelse til elforsyning af ladestandere til bybusser inkl. tilhørende belægningsarbejder på Jegstrupvej 5 i Hasselager.

dsc_0986

Entreprisen omfatter bl.a. etablering af færdselsregulerende foranstaltninger, opbrydning af eksisterende belægninger, jordarbejde, etablering af ny vejafvanding og nye kørebanebelægninger, etablering af afmærkning og skiltning samt diverse el- og vvs-arbejder. Arbejdet udføres med det eksisterende busanlæg på adressen i normal drift i hele anlægsperioden.

Entreprisens jord-, afvandings- og belægningsarbejder omfatter følgende hovedmængder:

 • Optagning af ca. 50 m² belægningssten og ca. 75 m kantsten
 • Afrømning af ca. 5.200 m² muld
 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 1.350 m³ råjord
 • Indbygning af ca. 225 m³ råjord
 • Lægning af ca. 750 m plastrør og ca. 1.200 m dræn
 • Sætning af to nedgangsbrønde og 36 nedløbsbrønde
 • Lægning af ca. 700 m trækrør
 • Udlægning af ca. 1.350 m³ bundsikring og ca. 1.700 m³ SG
 • Sætning af ca. 350 m rabatkantsten i beton
 • Lægning af ca. 13.900 m² SF-sten
 • Udlægning af ca. 2.350 m længdeafmærkning
 • Udlægning af ca. 750 m² muld og såning af ca. 100 m² græs
 • Plantning af ca. 20 træer og ca. 225 buske
 • Etablering af ca. 750 m² beplantningsbælte med frøblanding
 • Sætning af otte pullerter
 • Etablering af ca. 325 m hegn
 • Pleje af beplantede arealer i to år efter aflevering.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – December 2021

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj – December 2021