danjord_logo
Aarhus Kommune

Ladeinfrastruktur til el-bybusser, etape 1

Etablering af elforsyning og ladestandere samt udvidelse af belægninger til bybusser på to lokaliteter: Munkevejen 4 i Tilst og Jegstrupvej 5 i Hasselager.

img_1031

Etablering af elforsyning og ladestandere samt udvidelse af belægninger til bybusser på to lokaliteter: Munkevejen 4 i Tilst og Jegstrupvej 5 i Hasselager.

Entreprisen omfattede bl.a. etablering af færdselsregulerende foranstaltninger, opbrydning af eksisterende belægninger, jordarbejde, etablering af ny vejafvanding, etablering af nye belægninger på kørebane og stier, etablering af afmærkning og skiltning samt diverse el-arbejder.

Entreprisen blev udført som et ”One Company”-projekt sammen med vores søsterselskab Wicotec Kirkebjerg A/S, som forestod entreprisens el-arbejder, mens entreprisens øvrige arbejder blev varetaget af Dan Jord.

Entreprisens jord-, afvandings- og belægningsarbejder omfattede følgende hovedmængder:

 • Optagning af ca. 100 m² belægningssten og ca. 150 m kantsten
 • Afrømning af ca. 1.600 m² muld
 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 1.000 m³ råjord
 • Lægning af ca. 150 m plastrør og ca. 150 m dræn
 • Sætning af en nedgangsbrønd og seks nedløbsbrønde
 • Udlægning af ca. 350 m³ bundsikring og ca. 250 m³ stabilt grus
 • Sætning af ca. 200 m betonkantsten
 • Lægning af ca. 1.400 m² SF-sten
 • Udlægning af ca. 1.100 m længdeafmærkning
 • Sætning af 28 pullerter
 • Etablering af ca. 225 m hegn.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2021

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2021