danjord_logo
Aarhus Kommune

Aktivitetspark, Læssøesgade skole

Etablering af ny aktiv skolegård

læssøesgade-skole-www

Etablering af en ny aktiv skolegård ved Læssøesgade skole i det centrale Aarhus. Projektets ambitiøse formål var at aktivere såvel skolens elever som de omkringliggende naboer og byens øvrige beboere gennem etableringen af en ny aktivitetspark med bred appel til bl.a. skolebørn, skatere, BMX’ere og parkour-udøvere.

Ud over anlæggelse af et 2.000 m² stort skaterareal udført som in-situ støbte betonelementer med meget specifikke krav til overflade og overgange omfattede projektet etablering af nye aktivitetsmuligheder for skolens øvrige børn samt rekreative tilbud til folk i alle aldre. Der blev således også etableret forskellige opholdspladser, legeredskaber, beplantning og byrumsinventar.

Anlægsarbejdet omfattede følgende hovedmængder (ekskl. betonarbejde):

  • Opbrydning af 2.560 m² asfalt

  • Udlægning af 622 m² muld i plantearealer

  • Etablering/forlængelse af 315 lbm regnvandsledninger i terræn

  • Etablering af 4.510 m² bundsikring ved terrænbelægning

  • Udlægning af 700 m² varmblandet asfalt

  • Levering og opsætning af gelændere til skatebrug og parkour

  • Levering og opsætning af fugleredegynge

  • Montering af belysningsarmaturer og præinstallation for lyskunst

  • Udlægning af 622 m² rullegræs

  • Reetablering af trappeparti og 100 lbm støttemur.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetencer