danjord_logo
Syddjurs Kommune

Lillerupparken

Anlægsgartnerarbejde i forbindelse med opførelse af Byens Hus samt 41 nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter i Rønde.

dsc_3194

Anlægsgartnerarbejde i forbindelse med opførelse af Byens Hus samt 41 nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter i Rønde. Byggeriet, som var det hidtil dyreste byggeri i Syddjurs Kommunes’ historie, blev udført i en række fagentrepriser, hvor Dan Jord stod for udførelsen af anlægsgartnerentreprisen.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger
 • Bearbejdning af ca. 3.500 m² jord
 • Etablering af ca. 200 m dræn og brønde
 • Lægning af ca. 1.615 m² betonbelægningssten
 • Lægning af ca. 220 m² taktilfliser
 • Etablering af ca. 465 m² græsarmering og 100 m² stenmel
 • Etablering af ca. 110 m² fortov
 • Sætning af ca. 550 m kantsten
 • Udlægning af ca. 3.465 m² asfalt
 • Etablering af ca. 50 m trapper og 13 m² gummitrapper
 • Etablering af ca. 274 m sokkelaffugter
 • Udlægning af ca. 1.500 m³ muld
 • Etablering af 3 plantekummer
 • Plantning af ca. 45 træer
 • Plantning af hækplanter, buske og diverse andre planter
 • Såning af ca. 2.750 m² græs
 • Opsætning af inventar, herunder 8 affaldsbeholdere, 8 bænke og 54 cykelstativer
 • Etableringspleje frem til aflevering samt 1 år herefter.
Bygherre

Syddjurs Kommune

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetencer
Bygherre

Syddjurs Kommune

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetencer