danjord_logo
Løgten Skødstrup Forsyningsselskab

Manbjergvej & Smedestien

Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup.

dsc_3469-ver-2

Jordarbejde i forbindelse med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Manbjergvej 6-20 og Smedestien 4-24 i Skødstrup.

Renoveringen omfattede ca. 600 meter hovedledning til vand og ca. 700 meter hovedledning til fjernvarme i serie 3. Samt renovering af 48 stik inkl. tilslutning to meter inden for skel på de berørte matrikler.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af trafikregulerende foranstaltninger
 • Gravearbejder og jordhåndtering
 • Renovering af ca. 260 m fjernvarmeledninger Ø 76 twinrør
 • Renovering af ca. 350 m fjernvarmeledninger Ø 60,3 twinrør
 • Renovering af ca. 80 m fjernvarmeledninger Ø 48,3 twinrør
 • Renovering af ca. 270 m PEX stikledninger til fjernvarme
 • Renovering af ca. 200 m vandledninger Ø 110
 • Renovering af ca. 270 m vandledninger Ø 75
 • Renovering af ca. 140 m vandledninger Ø 63
 • Renovering af ca. 210 m stikledninger til vand
 • Løbende dialog med berørte beboere og andre borgere
 • Udlægning af ca. 1.100 m² asfalt
 • Retablering af fortove og indkørsler.
Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyningsselskab

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer