danjord_logo
Aarhus Kommune

Mindebrogade og Skolegade

Færdiggørelse af kantstensarbejder, belægninger, opsætning af byinventar, træplantning, slidlagsarbejder samt etablering af faste og sænkbare stelere med kortlæsere

mindebrogade-skolegade

Færdiggørelsesarbejder på en del af Mindebrogade, Skolegade og Europaplads i Aarhus Midtby.

Entreprisen omfattede bl.a. færdiggørelse af kantstensarbejder, belægninger, opsætning af byinventar, træplantning, slidlagsarbejder samt etablering af faste og sænkbare stelere med kortlæsere.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger, herunder løbende afspærring og indhegning af skiftende arbejdsfelter

 • Opbrydning af eksisterende asfalt- og fortovsbelægning inkl. kantsten

 • Etablering af 2 rendestensbrønde samt højdejustering af eksisterende brønde

 • Indbygning af bundsikringsgrus og stabilt grus

 • Etablering af ca. 100 m² armeret, insitustøbt betonbelægning i felter

 • Retablering af chausséstensbelægning, fortovsfliser og kantsten

 • Sætning af ca. 50 lbm specialbetonkantsten ved kørebaner

 • Etablering af ledelinjer og opmærksomhedsfelter

 • Udlægning af ca. 300 m² asfaltslidlag

 • Opsætning af skilte

 • Montage af 6 faste stelere og 4 sænkbare stelere inkl. fundament

 • Plantning af 6 træer i plantehuller med Stratacells

 • Pleje af træer i 3 år efter etablering.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetencer