danjord_logo
Moesgaard Museum

GRØNT TAG

Det grønne tag består primært af en 9.800 m² stor græsflade, der om vinteren bruges som kælkebakke

 
img_0509

I forbindelse med opførelsen af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning stod Dan Jord for udførelsen af alle landskabs-, jord- og kloakarbejder, herunder etableringen af et grønt tag oven på bygningen.

Det grønne tag består primært af en 9.800 m² stor græsflade, der om vinteren bruges som kælkebakke af byens børn. Græsfladen omkranses af et fortov, som er lagt i mønster med betonfliser i forskellige størrelser. Græsfladen brydes bl.a. af skår og stier samt en central terrasse og tre gårdhaver med stauder, træer og klatreplanter. Gårdhaverne er etableret i forskellige niveauer.

Udførelsen af arbejdet bød på en række udfordringer bl.a. som følge af, at ikke alle materialer kunne løftes på plads med kran grundet tagarealets størrelse. En del materialer skulle således transporteres op på taget med kørende materiel. Forud for arbejdets udførelse foretog Dan Jord A/S derfor en grundig vurdering af tagets bæreevne. Analysen dannede grundlag for vores valg af materiel og arbejdsprocedurer, der blev specielt tilpasset projektet i samråd med landskabsarkitekten.

Udførelsen af det grønne tag blev i det hele taget tilrettelagt i en tæt dialog mellem landskabsarkitekten og Dan Jord. På denne måde blev det sikret, at udførelsen dels var i tråd med de tanker og idéer, der lå til grund for projektet. Dels at behovene hos bygherre og de kommende brugere af taget i forhold til praktisk anvendelighed og sikkerhed blev tilgodeset bedst mulig.

Arbejdet med anlæggelsen af det grønne tag omfattede i hovedtræk:

  • Etablering af i alt 9.800 m² græs

  • Etablering af skår

  • Etablering af fortov langs kanten af taget

  • Etablering af terrasse samt tre gårdhaver i forskellige niveauer

  • Etablering af i alt 1.400 m² brandvej

  • Etablering af 700 m² stier i stenmel

  • Etablering af 380 m linjedræn med henblik på at undgå erosion.

Bygherre

Moesgaard Museum

Rådgiver

COWI A/S

Landskabsarkitekt

Kristine Jensens Tegnestue

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2014

Kompetencer
Bygherre

Moesgaard Museum

Rådgiver

COWI A/S

Landskabsarkitekt

Kristine Jensens Tegnestue

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2014

Kompetencer