danjord_logo
Moesgaard Museum

Allétræer

Plantning og pleje af 265 allétræer

img_0485-www

Udførelse af landskabs-, jord- og kloakarbejde i forbindelse med opførelse af Moesgaard Museums nye udstillingsbygning. Kontrakten omfattede desuden pleje af de nyanlagte arealer indtil aflevering af byggeriet samt i det første år efter afleveringen.

Anlægsarbejdet omfattede bl.a.:

 • Etablering af udenoms areal, i alt ca. 75.000 m² græsarealer

 • Plantning af 265 allétræer (lind) i størrelserne 18-20 mTk og 20-25 mTk

 • Anlæggelse af 5.125 m² stier med slotsgrus

 • Etablering af 10.000 m² grønt tag.

Træplejen frem til aflevering omfattede vanding efter behov, afklipning af eventuelle døde og knækkede grene samt kontrol af træernes generelle sundhedsmæssige tilstand.

Etableringsplejen omfattede:

 • Opbygningsbeskæring

 • Jordbundsanalyse

 • Vanding efter behov

 • Gødskning på baggrund af jordbundsanalyse

 • Kontrol mv. af opbinding. Opbindingen løsnes løbende, så den ikke kommer til at stramme om stammen

 • Ukrudtsbekæmpelse

 • Efterplantning.

Bygherre

Moesgaard Museum

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2014 samt etableringspleje 2014 – 2015 og vanding af træer 2014 – 2017

Kompetencer
Bygherre

Moesgaard Museum

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2014 samt etableringspleje 2014 – 2015 og vanding af træer 2014 – 2017

Kompetencer