danjord_logo
Ejendomsselskabet Olav de Linde

Nabolaget, Etape 2

Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget. Etape 2 omfatter opførelse af fire bygninger med i alt 118 lejligheder inkl. p-kælder og grønne fællesarealer.

img_4426

Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus. Etape 2 omfattede opførelse af fire boligblokke med i alt 118 lejligheder, en p-kælder på 3.200 m² og grønne fællesarealer.

Dan Jords entreprise omfattede udgravning af 480 m² byggegrube samt udgravning til ny p-kælder med tilhørende afvandingsarbejder, udførelse af varme og fugtisolering af ca. 1.000 m² kælderydervægge, tilfyldning mod kælderens vægge samt bundopbygning og belægningsarbejde i p-kælderen. Efterfølgende taghaveopbygning i terræn oven på p-kælderens dæk samt etablering af belægninger, beplantning, cykelparkering og diverse udstyr.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Håndtering af ca. 18.000 m³ jord
 • Etablering af ca. 1.800 lbm dræn- og afløbsledninger samt 50 brønde
 • Etablering af ca. 4.100 m² betonstensbelægninger ved maskinlægning, ca. 675 m² naturstensbelægninger og ca. 40 m² betonflisebelægninger
 • Etablering af ca. 170 lbm trappetrin og kantblokke af beton samt 395 lbm sokkelaffugtere
 • Etablering af 12 afskærmninger ml. terrasser med L-elementer
 • Etablering af ca. 1.900 m2 taghaveopbygning med systemjord
 • Etablering af 12 plantekasser H120xB300xD300 cm i corténstål samt plantning af ca. 700 små planter og græsser
 • Plantning af ca. 9.200 hækplanter og små buske samt 47 træer
 • Såning af ca. 2.400 m2 græs
 • Etablering af ca. 85 lbm afgrænsninger i corténstål, i varierende højde og form
 • Etablering af fælles cykelparkering med 350 pladser
 • Montering af grill, plinte og udendørs fitnessudstyr (fem stationer).
Bygherre

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Styrings entreprenør

Dansk Bolig Byg A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

April 2019 – Oktober 2020

Tilføj din overskrift her
Bygherre

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Styrings entreprenør

Dansk Bolig Byg A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

April 2019 – Oktober 2020