danjord_logo
Fagentreprise

NMT-BYENS ARENA

Etablering af ny 11v11 mands kunstgræsbane på NMT-BYENS Arena i Hadsten samt et nyt regnvandsbassin. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.000 m².

 
dsc_3507

Etablering af ny 11v11 mands kunstgræsbane på NMT-BYENS Arena i Hadsten samt et nyt regnvandsbassin. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.000 m².

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af eksisterende træer og buske
 • Afrømning af ca. 3.000 m³ muld
 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 2.000 m³ råjord
 • Opbygning af bund til kunstgræsbane med bundsikring og stabiltgrus
 • Etablering af dræn- og regnvandssystem, herunder udlægning af ca. 8.500 m² drænplader og ca. 440 lbm regnvandsledninger, sætning af brønde, etablering af filteranlæg samt tilfyldning af singels i drænrende
 • Etablering af nyt regnvandsbassin med lermembran
 • Installation af kunstgræsbelægning inkl. opstribning
 • Lægning af ca. 100 m² betonfliser på forplads samt ca. 375 lbm fliser rundt om banen
 • Montering af fire betonplinte
 • Opsætning af boldhegn inkl. port, låge og krybbeåbninger
 • Opsætning af mål, hjørneflag og støvlerengøringsstativ
 • Etablering af servicevej til hhv. kunstgræsbanen, hhv. regnvandsbassinet – i alt ca. 2.830 m²
 • Udlægning af ca. 1.000 m² muld på omkringliggende arealer inkl. græssåning.
Bygherre

Hadsten Kunstgræsbaneforening

Rådgiver

Sweco Danmark A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Hadsten Kunstgræsbaneforening

Rådgiver

Sweco Danmark A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør