danjord_logo
Aarhus Kommune

Nordre og vestre kirkegård

Beskæring af solitærtræer, allétræer og læhegn samt fritrumsbeskæring

12-01-2016-016-www

Vedligeholdelse af Nordre Kirkegård og Vestre Kirkegård i Aarhus. Kirkegårdene dækker et samlet areal på hhv. ca. 15 ha (Nordre Kirkegård), hhv. ca. 17 ha (Vestre Kirkegård).

Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer vedligeholdelsesopgaver:

 • Pleje af græsarealer og beplantning, herunder gødskning

 • Ukrudtsbekæmpelse ved træer samt i bede og på arealer

 • Hækklipning

 • Beskæring, udtynding og fornyelse af buske og træer

 • Løvopsamling

 • Vedligeholdelse af krat og hegn

 • Vedligeholdelse af belægninger (veje og stier mv.)

 • Vedligeholdelse og rengøring af inventar

 • Affaldsopsamling og –håndtering

 • Vintertjeneste.

Træplejen blev hovedsagelig udført i vinterhalvåret og omfattede bl.a. følgende arbejder:

 • Beskæring af solitærtræer: Ahorn, ask, bøg, eg, kastanie og naur. Træerne havde en alder på ca. 20-100 år

 • Beskæring af allétræer med en alder på ca. 10-50 år. Opbyggendebeskæring af ca. 60 lindetræer, generel beskæring og udtynding af ca. 250 birketræer samt styning (knudebeskæring) af ca. 200 avnbøg

 • Fritrumsbeskæring langs stier

 • Beskæring af træer i læhegn

 • Beskæring fra lift

 • Topkapning

 • Nedfiring med 100 tons kran

 • Fældning af døde og halvdøde træer

 • Oprydning efter stormfald.

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2016

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2011 – 2016

Kompetencer