danjord_logo
Syddjurs Kommune

Nordsydvejen, Etape 1

Anlæg af ny omfartsvej vest om Nimtofte, med tilhørende dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen

nordsydvejen

Etape 1 omfattede jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, og afmærkningsarbejder på ca. 3,2 km vej og 4,1 km dobbeltrettet cykelsti.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opbrydning af ca. 4.000 tons asfalt og ca. 8.000 m³ ubundne materialer

 • Afrømning af ca. 40.000 m³ muldjord

 • Afgravning af ca. 99.000 m³ råjord

 • Grundvandssænkning

 • Indbygning af ca. 101.000 m³ råjord

 • Udlægning af ca. 4.200 m² ler til membran i bassiner og trug

 • Etablering af ca. 5.000 lbm dræn i vejareal

 • Etablering af ca. 2.900 lbm kloakrør samt brønde

 • Indbygning af ca. 51.000 m³ bundsikring og ca. 57.000 m² SG II

 • Udlægning af ca. 120.000 m² asfalt

 • Sætning af ca. 500 lbm rabatkantsten og ca. 200 lbm svingsten

 • Etablering af faunapassage i Sorte Å samt dæmning på begge sider af åen

 • Udlægning af ca. 90.000 m² muld

 • Såning af ca. 108.000 m² græs

 • Oprensning af ca. 270 lbm eksisterende grøft

 • Opsætning af ca. 40 færdselstavler og ca. 120 kantpæle

 • Etablering af 250 lbm autoværn og vejafmærkning.

Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence
Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2020

Kompetence