danjord_logo
AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Ny genbrugsstation i Lisbjerg

Visionen er en genbrugsstation i verdensklasse, der indgår i en naturlig helhed med den omkringliggende natur. Genbrugsstationen opføres i videst muligt omfang af genbrugsmaterialer og indrettes med fokus på trafiksikkerhed og komfort.

1_visualisering_schonherrloop-architects

Projektering og opførelse af en ny genbrugsstation i Lisbjerg nord for Aarhus. Den nye genbrugsstation skal erstatte den eksisterende genbrugsstation i området og bliver dermed en af i alt 7 genbrugsstationer i Aarhus Kommune.

Visionen er en genbrugsstation i verdensklasse, der indgår i en naturlig helhed med den omkringliggende natur. Genbrugsstationen opføres i videst muligt omfang af genbrugsmaterialer og indrettes med fokus på trafiksikkerhed og komfort, så brugerne gives de bedst mulige forudsætninger for affaldssortering. Bl.a. overdækkes en del af pladsen, så brugerne kan sortere deres affald i tørvejr, og i centrum af pladsen anlægges et indbydende grønt miljø med genbrugstræer samt bunddækkende urter og græsser.

Genbrugsstationens geometri er kendetegnet ved to cirkelslag med et fælles centrum. Genbrugsstationen opføres i to niveauer, med containere og gruber på det nederste niveau, mens der fra det øvre niveau vil være adgang til nedkastning af affald i containergraven samt specialfraktioner til farligt affald og elektronikaffald. I overgangen mellem de to niveauer opføres en mandskabsbygning med tilhørende faciliteter.

lisbjerg-2
lisbjerg-3
Bygherre

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Ingeniør

MOE A/S

Arkitekt

Krilov Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2020-2021

Kompetence
Pressemeddelelse fra AffaldVarme Aarhus A/S
Bygherre

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Ingeniør

MOE A/S

Arkitekt

Krilov Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2020 – 2021

Kompetence
Pressemeddelelse fra AffaldVarme Aarhus A/S