danjord_logo
Aarhus Kommune

Ny Paludan Müllers vej

Anlæg af en ny firesporet vej med cykel- / gangsti i Skejby ved Aarhus, etape 2

luftfoto

Anlæg af en ny firesporet vej med cykel-/gangsti i Skejby ved Aarhus. Vejen er godt to kilometer lang og strækker sig fra den eksisterende Paludan Müllers Vej til nordvest for Skejby. Af den eksisterende tosporede Paludan Müllers Vej blev cirka 600 meter omlagt.

Projektet omfattede desuden tilpasning og tilslutning af eksisterende veje med etablering af nye signalregulerede kryds.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder og hovedmængder:

 • Trafikomlægning

 • Afgravning og indbygning / udlægning af ca. 42.000 m³ jord

 • Levering og indbygning af ca. 72.000 m³ jord

 • Etablering af ca. 7.000 m dræn, ca. 14.300 m tætte ledninger og ca. 340 brønde

 • Etablering af tre regnvandsbassiner med bygværker

 • Etablering af to faunapassager (stålrørstunneler)

 • 270 m vandløb

 • Levering og indbygning af ca. 35.000 m³ bundsikring og ca. 16.000 m³ stabilgrus

 • Kalkstabilisering

 • Udlægning af ca. 26.000 tons asfalt

 • Sætning af ca. 10.200 m kantsten

 • Gravearbejde for belysning og etablering af ca. 200 gadelamper

 • Græssåning.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 – 2015

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 – 2015

Kompetence