danjord_logo
Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov

Nyanlæg af grønne uderum

Dan Jord leverer komplette løsninger inden for anlæg og pleje af udearealer. Vores dygtige anlægsgartnere er eksperter i anlæg af have- og parkanlæg inkl. belægninger, og vi varetager også gerne den efterfølgende vedligeholdelse af arealerne. Med Dan Jord som samarbejdspartner behøver du derfor kun én entreprenør

dsc_4102-ver-2

Et grønt åndehul skræddersyet til dine behov

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det er vigtigt at være opmærksom på, når stregerne til et nyt uderum tegnes. Skal uderummet have en høj prydværdi, eller er det vigtigere, at arealerne er funktionelle, så der er god plads til leg eller andre aktiviteter? Skal uderummet være let og billigt at vedligeholde, eller er der tid og økonomi til en mere plejekrævende udformning?

Hos Dan Jord lægger vi vægt på at designe og anlægge udearealer, så de passer til de mennesker, der skal bruge dem. Vores erfarne anlægsgartnere rådgiver gerne om valg af beplantning, belægninger og inventar – naturligvis med udgangspunkt i dine ønsker.

Læs mere om vores tilgang til projekter

Hos Danjord får du den rigtige løsning i en høj faglig kvalitet

Klimavenlige, grønne uderum

Klimaet er under forandring. Når du skal anlægge nye uderum, er det derfor en rigtig god idé at tænke klimasikring ind i projektet fra start.

Dan Jord har stor erfaring med udførelse af bæredygtige løsninger til regnvandshåndtering i form af regnvandsbassiner, regnbede, grøfter, render og faskiner. Vi rådgiver gerne om, hvilken type LAR-løsning, der vil passe til dit uderum, så det sikres, at løsningen både er æstetisk, funktionel og tilpasset de lokale jordbundsforhold.

Giv byrummene karakter med bytræer

Dan Jord er specialister i etablering af bytræer. Gennem årene har vores anlægsgartnere plantet mange hundrede nye bytræer, primært i Aarhus-området. Af større projekter kan eksempelvis nævnes Moesgård Museum, hvor Dan Jord varetog plantningen af 265 allétræer, som i sommerhalvåret danner en smuk, grøn ramme om de besøgendes ankomst til museet.

Træerne etableres typisk i plantehuller med rodvenligt bærelag, så træerne sikres optimale vækstvilkår. I etableringsperioden er det vigtigt, at der løbende føres tilsyn med træernes sundhedsmæssige tilstand – en opgave, som du også trygt kan overlade til vores fagligt kompetente anlægsgartnere.

Hvad er LAR?

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand.

LAR-løsninger sikrer, at regnvand nedsives lokalt i stedet for at blive ledt ud i kloakken.

Dermed mindskes risikoen for oversvømmelser i perioder med meget nedbør.

Kontakt

Skal vi hjælpe dig med dit næste projekt?

bjarke
Bjarke Bruun Rolfing
Entrepriseleder
Bygningskonstruktør

Cases