danjord_logo
Tækker Group A/S

Landskabsarbejder

Byggemodning af 1. etape for boligbebyggelse i Nye ved Elev nord for Aarhus.

nye-bænk-005032020_74472-small

Projektet omfattede landskabsarbejder mv. i forbindelse med byggemodning af 1. etape for boligbebyggelse i ny by (Nye) ved Elev nord for Aarhus.

Projektet omfattede også etablering af oven jordisk afvanding samt græs, der er en frøblanding af floraen, som skal skabe fokus i området. Derudover blev der etableret betonrender langs vejen samt etableret brosten/chaussesten over vejen.

Langs husene blev L-elementer til sokkel, udluftning og niveau brugt.

Sidst men ikke mindst omfattede etableringen belægning af betonfliser, som er lagt i et varierende mønster både i bredden og længden. Derudover blev parkeringsarealerne anlagt med græsarmering.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

 • 519 m2 betonfliser

 • 260 m2 græsarmering

 • 250 m2 Ecoblock

 • 6760 m2 frøblanding

 • 8 stk. solsikkebed med i alt 9 m2 solsikkebeplantning

 • 65 m2 pynte ral

 • 26 m beton render

 • 213 m stålrender

 • 16 stk. stålriste

 • 253 m L-blokke langs sokkel

 • 13 stk. stålriste med fødder

 • 7 stk. niveaurender

 • 155 m stålkanter.

Bygherre

Tækker Group A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Bygherre

Tækker Group A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer