danjord_logo
Tækker Group A/S

Byggemodning af Nye, etape 1

Jord-, kloak-, afvandings- og belægningsarbejder, Etape 1

DCIM100MEDIADJI_0149.JPG

Jord-, kloak-, afvandings- og belægningsarbejder mv. i forbindelse med byggemodning af 1. etape for boligbebyggelse i ny by (Nye) ved Elev nord for Aarhus.

Projektet omfattede både foreløbige byggemodningsarbejder og færdiggørelsesarbejder samt option på udførelse af anlægsarbejder i etape 2.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

 • Afrømning af 2.545 m³ muldjord

 • Afgravning af 3.400 m³ råjord

 • Indbygning af 1.400 m³ råjord

 • Udlægning af 2.555 m² muldjord på skråninger og rabatter

 • Etablering af 1.990 lbm hoveddræn og 483 lbm vejdræn

 • Etablering af 1.241 lbm tætte ledninger til regnvand

 • Sætning af 51 brønde til regnvand

 • Etablering af 328 lbm vandrender

 • Etablering af tre regnvandsbassiner

 • Etablering af 2.750 lbm ledningsgrav

 • Levering og ilægning af 500 lbm trækrør

 • Etablering af 1.091 lbm kloakhovedledning og 600 lbm stikledninger samt sætning af 24 spildevandsbrønde

 • Etablering af 749 lbm vandhovedledning og 300 lbm stikledninger

 • Levering af udlægning af 1.810 m³ BS og 6.300 m² SG II

 • Udlægning af 6.140 m² asfalt

 • Etablering af 1.115 m² græsarmering

 • Sætning af 415 lbm kantsten

 • Sætning af 285 m² granitbrosten og 1.115 m² SF-sten

 • Opsætning af færdselstavler.

Bygherre

Tækker Group A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetence
Bygherre

Tækker Group A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetence