danjord_logo
Aarhus Kommune

Østerby Allé, Tranbjerg

Etablering af ca. 100 m ny cykelstirampe fra den eksisterende stitunnel under Østerby Allé i Tranbjerg op til den eksisterende brandvej langs Tranbjergskolen. Derudover ændring af den eksisterende trappe ved tunnelen, så trappeforløbet blev tilpasset den nye rampe.

img_5279

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i flere faser
 • Rydning af eksisterende beplantning, opbrydning af belægninger samt fjernelse af eksisterende støttemure
 • Afrømning af ca. 400 m³ muldjord
 • Afgravning af ca. 1.300 m³ råjord
 • Koordinering med ledningsejere
 • Gravearbejder for Tranbjerg Varmeværk i ca. 1,5 meters dybde i forbindelse med omlægning af fjernvarmeledninger
 • Indbygning af ca. 250 m³ råjord
 • Udførelse af diverse afvandingsarbejder, herunder etablering af dræn, kloakrør, nedløbsbrønde og linjeafvanding
 • Levering og indbygning af ca. 100 m³ bundsikring
 • Levering og indbygning af ca. 400 m² stabilt grus
 • Udlægning af ca. 700 m² asfalt på stiarealer
 • Etablering af ca. 100 m² støttemur inkl. fundament
 • Diverse brolægningsarbejder, herunder lægning af kantsten, betonbelægningssten og fortovsfliser
 • Etablering af kørebaneafmærkning og færdselstavler
 • Udlægning og regulering af ca. 1.300 m² muldjord
 • Såning af ca. 1.300 m² græs
 • Opsætning af hegn, bænke, cykelstativ og 12 stk. steler.
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence