danjord_logo
Aarhus Kommune

Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen

Etablering af øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen. Øvelsesterrænet skal forestille de scenarier som Brandvæsnet kan komme ud til i deres hverdag.

 

Bygninger / boliger opføres i skibscontainere. Derudover er der udført et ”skib” i hhv. stål og beton, inkl. to trappetårne på ca. 12 meters højde.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Hovedledning kloak ca. 300 lbm, 30 stk. rendestensbrønde samt 50 m. ø600 mm rørbassin
 • Kabelrør, 2.000 lbm
 • Gasinstallation i jord, 300 lbm
 • Betonbassin
 • Regnvandsbassin, ca. 100 m3
 • Håndtering af 8.000 m3 jord, heraf 2.000 m3 forurenet jord
 • Bundopbygning med bundsikring og stabilt grus på 8.000 m2
 • Asfaltbelægning 8000 m2
 • Stålkonstruktion, 40 tons stål
 • Betondæk, elementer og insitu-støbt, 500 m2
 • Fundamenter til stålkonstruktion og containere
 • El arbejder, herunder opstilling af master og parklamper
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

MOE A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj 2022 – Februar 2023

Kompetencer