danjord_logo
PKA

Olof Palmes Allé

Forskønnelse af udearealer ved PKAs ejendom på Olof Palmes Allé 27-33 i det nordlige Aarhus

dsc_3603

Forskønnelse af udearealer ved PKAs ejendom på Olof Palmes Allé 27-33 i det nordlige Aarhus. PKA’s ejendom blev opført i 2013 og består af fem boligblokke med i alt 87 lejligheder.

Projektet omfattede bl.a. udvidelse og afskærmning af de eksisterende terrasser ved de lejligheder, der befinder sig i stueplan. Derudover fik ejendommens fællesarealer, som deles med to tilstødende boligblokke, et markant løft gennem terrænregulering, etablering af nye stier og beplantning samt forbedrede lege- og opholdsfaciliteter.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Udarbejdelse af landskabsprojekt inkl. materiale- og plantelister
 • Kommunikation med ejendommens beboere om projektets formål og udførelse i tæt samarbejde med DEAS
 • Diverse jordarbejder på et 2.100 m² stort areal, herunder omregulering af terræn samt opbygning af skråninger og jordvolde, som både virker rumskabende og skærmer fællesarealerne mod den nærliggende supercykelsti og naboejendommene
 • Omorganisering af eksisterende kampesten langs brandveje mv.
 • Etablering af ca. 100 m² autonome gang- og cykelstier i udkanten af arealerne. Stierne blev anlagt med betonfliser i størrelse 50x50x8 cm
 • Udvidelse af private terrasser inkl. opsætning af hegn i træ/stå samt etablering af to nye fællesterrasser på hver 50 m² inkl. bundopbygning
 • Etablering af to sandkasser á 25 m² ved fællesterrasserne
 • Levering og opsætning af tre fastmonterede bord-bænkesæt i galvaniseret stål og genbrugsplast
 • Udvidelse af eksisterende legeplads med rutsjebane på nyetableret skråning
 • Etablering af plantebede inkl. jordforbedring med rå champignonmuld og dybdegrubning
 • Flytning og genplantning af eksisterende træer inden for området
 • Plantning af ca. 100 søjlepopler og søjlekirsebær ved brandveje og skel
 • Plantning af hjertetræer som solitærtræer
 • Plantning af prydgræsser, frugttræer og frugtbuske ved bl.a. terrasserne
 • Plantning af paradisæbletræer og surbærbuske på mindre skråninger og volde samt grovere prydbuske som læhegnsbeplantning
 • Udlægning af ca. 200 m³ barkflis i plantebede og plantehuller
 • Etablering af LAR-område (regnvandsbed), som tilplantes med en frøblanding med vilde blomster samt pil og kornel
 • Retablering af ca. 2.000 m² græsarealer.

Alle træer blev tilført mykorrhiza i forbindelse med plantningen, hvilket sikrer en bedre vækst.

Bygherre

PKA A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer
Bygherre

PKA A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetencer