danjord_logo

Kredsløb Transmission A/S

Omlægning af transmissionsledning langs E45

Kredsløbet skal have omlagt forsyningen fra en del af den eksisterende trans-missionsledning, med en diameter på ø323/450 mm, der ligger i nød-sporet ved E45 ved Aarhus Syd-motorvejen, til en ny transmissionsledning med en diameter på ø325/560 mm, placeret væk fra motorvejen

Kredsløbet skal have omlagt forsyningen fra en del af den eksisterende trans-missionsledning, med en diameter på ø323/450 mm, der ligger i nød-sporet ved E45 ved Aarhus Syd-motorvejen, til en ny transmissionsledning med en diameter på ø325/560 mm, placeret væk fra motorvejen. Omkobling til det eksisterende flowmålerbygværk og fastspænding er nødvendigt som en del af denne proces.

Den eksisterende ledning er en højtryksledning med et tryktrin på PN 25 og en temperatur på 125°C. Som en del af dette arbejde skal der udføres varme-forspænding i 8 strækninger. Dette betyder, at ledningen først kan dækkes til efter varmeforspænding, således at ledningen kan udvide sig frit i graven. Dette gør projektet mere tidskrævende og kræver omhyggelig planlægning.

Ledningen ligger på varierende dybder og med fald, da der skal etableres udluftnings- og aftapningsventiler. Dette indebærer mere jordarbejde og håndtering.

Der er et stykke på cirka 500 meter, hvor ledningen skal placeres langs en skovsti med en bredde på ca. 5 meter. Arbejdet på dette stykke bliver mere kompliceret, da man kun kan tilgå det fra enderne.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • 120 m Ø560 enkelt rør
  • Jordhåndtering ca. 10.000 m³ jord
  • Varmeforspænding 8 strækninger
  • Montering af 200 m skumpuder
  • Retablering af over 25.000 m² markarealer
  • Retablering af ca. 400 m skovsti igennem fredskov
Bygherre

Kredsløb Transmission A/S

Rådgiver

NIRAS A/S 

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Januar – Oktober 2024

Kompetencer