danjord_logo
Per Aarsleff A/S

Anlæg af udearealer ved nyt domicil

Etablering af udearealer ved Per Aarsleffs nye domicil i Hasselager ved Aarhus

wwwaarsleff2

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

  • Udlægning af 6.096 m² muldjord

  • Etablering af 348 lbm sokkeludluftning med Milford Canyon sokkelrendesystem

  • Etablering af 1.015 m² belægninger med betonfliser i forskellige farver

  • Etablering af trappe i terræn samt to kældertrapper

  • Etablering af 167 lbm støttemure

  • Anlæggelse af 105 m² stenmelsstier

  • Anlæggelse af 6.096 m² græsarealer

  • Plantning af træer og buske.

Siden etableringen har Dan Jord desuden varetaget den løbende pleje og vedligeholdelse af såvel beplantning som belægninger.

Bygherre

Per Aarsleff A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetencer
Bygherre

Per Aarsleff A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetencer