danjord_logo
Favrskov Kommune

PRÆSTEMARKSKOLEN

Udvidelse af eksisterende naturgræsbane til fodbold

 
præstemarksskolen

Udvidelse af den eksisterende boldbane ved Præstemarksskolen i Søften. Entreprisen omfattede desuden mindre arbejder ved SGF’s idrætsanlæg ved Neptunvej 17 i Søften.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Rydning af eksisterende løbebaner, længdespringsbaner og arealer for bygning
  • Levering og indbygning af 400 m3 vækstjord
  • Vækstjordsbearbejdning
  • Udlægning af 2.000 m2 rullegræs
  • Græssåning og gødskning på et 4.000 m2 stort areal
  • Etablering af 4 m højt boldhegn.
  • Etablering af tilløb til længdespring samt udvidelse af springgrav inkl. belægninger, kantsten og sand.
Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør

Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
kasper2
Kasper Lund Andersen

Sektionsleder
Ingeniør