danjord_logo
Vi er her også i morgen

Din projektsikkerhed er vores kernefokus

Økonomisk overblik i hele processen og et anlægsarbejde, der er færdigt til tiden. To parametre, som ofte har afgørende betydning for vores kunder. Hos Dan Jord lægger vi derfor vægt på omhyggelig planlægning, effektiv produktion og løbende forventningsafstemning

dsc_0372
www-silkeborg-transmission

Overblik

Inden skovlen stikkes i jorden, foretager vi en grundig projektgranskning, så det sikres, at det projekterede projekt er bygbart og tidsplanen realistisk. I anlægsfasen risikovurderer vi løbende både arbejdsprocesser og detailtidsplaner, så vi om nødvendigt kan foretage korrigerende handlinger.

Kommunikation

Når vi støder på uforudsete forhold i jorden, informerer vi hurtigst muligt vores kunder, så vi sammen kan finde den bedste løsning. Den løbende dialog giver desuden vores kunder mulighed for at agere rettidigt, hvis de uforudsete hændelser har betydning for projektøkonomien eller tidsplanen.

Samarbejde

Hos Dan Jord tror vi på, at et godt samarbejde, baseret på respekt og gensidig forståelse, er nøglen til succes. Et godt samarbejde får ofte tingene til at glide lettere – både i dagligdagen og når der opstår uforudsete hændelser. Vi lægger derfor vægt på at etablere gode relationer til vores kunder, rådgivere og andre samarbejdspartnere.

Kontinuitet

Vi tilstræber, at det er de samme medarbejdere, der udfører projektet fra start til slut. Hvis det undervejs måtte vise sig nødvendigt at skifte ud i medarbejderne, holder vi et overdragelsesmøde. Dermed sikrer vi, at vigtig viden om projektet og indgåede aftaler ikke går tabt.

dsc_1514
Læs mere om vores værdier