danjord_logo
Løgten Skødstrup Forsyning

Råvandsledning

Etablering af ny råvandsledning samt flere mindre vandforsyningsledninger. Desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning

img_0492-www

Etablering af ny råvandsledning fra en ny kildeplads ved Havskov til Løgten Skødstrup Vandværks ene vandværk på Vorrevej i Løgten samt etablering af flere mindre vandforsyningsledninger. Entreprisen omfattede desuden nyanlæg af en fjernvarmeledning.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Trafikregulering

  • Gravearbejder og jordhåndtering

  • Levering, svejsning og etablering af 1.060 lbm råvandsledning Ø200 mm

  • Levering, svejsning og etablering af 1.727 lbm vandforsyningsledning i Ø160, Ø75, Ø50 og Ø32

  • Indføring og tilslutning ved vandværk

  • Etablering af målerbrønde og afspærringsventiler

  • Sløjfning af 605 lbm eksisterende vandledning

  • Levering, svejsning og etablering af ca. 155 lbm fjernvarmeledning

  • Levering, svejsning og etablering af 2.060 lbm fibertomrør

  • Retablering af arbejdsarealer og andre berørte arealer.

Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyning

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer
Bygherre

Løgten Skødstrup Forsyning

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer