danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

Rammeaftale - Jordarbejde

Rammeaftale vedr. jordarbejde i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde

kh-81-www

Rammeaftale vedr. jordarbejder i forbindelse med bl.a. renovering og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde – i perioden 2009 – 2013 i områderne Nord og Midt og fra august 2013 – 2016 i hele AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde.

Aftalen var baseret på enhedspriser og omfattede jordarbejder i forbindelse med bl.a. følgende typer fjernvarmearbejder:

  • Renovering af hovedledninger (distribution)

  • Renovering af stikledninger (distribution)

  • Etablering af nye stikledninger (distribution)

  • Forlængelse af hovedledninger (distribution)

  • Sætning af alarm- og omløbsskabe

  • Vedligeholdelse af distributions- og transmissionsledninger

  • Udbedring af brud inkl. vagtordning såvel inden for som uden for normal arbejdstid (distribution og transmission)

  • Renovering af brønde

  • Retablering af berørte arealer og belægninger.

Bygherre

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2009 – 2016

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2009 – 2016

Kompetencer