danjord_logo
Lystrup Fjernvarme

Fjernvarme renovering

Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by

img_0659-www

Rammeaftale vedr. renovering af fjernvarmeledninger i Lystrup by. Aftalen er baseret på enhedspriser.

Rammeaftalen omfattede bl.a. følgende typer arbejder:

  • Trafikregulering

  • Renovering af hovedledninger

  • Renovering af stikledninger

  • Indgåelse af kundeaftaler med grundejere vedr. endelig placering af stikledninger på deres matrikler

  • Retablering af belægninger og grønne arealer.

Bygherre

Lystrup Fjernvarme A.m.b.a.

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2020

Kompetencer
Bygherre

Lystrup Fjernvarme A.m.b.a.

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2020

Kompetencer