danjord_logo
1927 Estate

Risskov Engpark

Byggemodning på Lystrupvej af tidligere industrigrund til opførelse af boligblokke

img_0633-www

Byggemodning på Lystrupvej af tidligere industrigrund til opførelse af boligblokke.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende arbejder:

 • Jord- og kloakarbejde

 • Etablering af forsyning (vand og trækrør for el)

 • Etablering af interne veje og fortove inkl. belægninger af asfalt

 • Etablering af belægninger og haveanlæg omkring storparcel

 • Etablering af belægninger og haveanlæg omkring 12 rækkehuse

 • Krydsombygning og sideudvidelse af eksisterende kørebane.

Projektet omfattede følgende hovedmænger:

 • 1.000 m hovedkloak med tilhørende brønde

 • 3.000 m2 boligveje.

 • 550 lbm fortove

 • 1.200 m kantsten

 • Håndtering af 13.000 m3 jord.

Bygherre

1927 Estate

Rådgiver

Stokvad Ingeniører

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2018

Kompetence
Bygherre

1927 Estate

Rådgiver

Stokvad Ingeniører

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 – 2018

Kompetence